قنادی پارسوآ

سابقه پخت انواع نان و شیرینی در هتل پارسیان اوین بسیار طولانی است . این تجربه طولانی موجب دستیابی به کیفیت و استاندار بالا در تولید محصولات شده است . به همین علت نان و شیرینی پارسوآ تاسیس شده است .