سالن کارون

سالن کارون با ظرفيت کلي 140 نفر فضايي زيبا و آرام براي برگزاري سمينار و جلسات مختلف را فراهم آورده است .