گواهینامه ها

گواهینامه ها

استاندارد در هتل به مفهوم ارائه خدمات نوين هتلداري بين المللي در جهت جلب رضايت ميهمان مي باشد که بر مبناي سه محور عملياتي استانداردهاي خدمات ،نرم افزار و تجهيزات با معيار کيفيت مطلوب و ايده آل در راستاي سرويس دهي جهت ميهمانان مي باشد .

 

با توجه به ضرورت استاندارد سازي در سرويس دهي و خدمات رساني يکسان و مطلوب به ميهمان و جلب رضايت مشتري ،هتل پارسيان اوین به عنوان هتل پيشرو در صنعت هتلداري کشور افتخار دارد که با داشتن مدارک استاندارد سازي بين المللي و ملي در خدمت ميهمانان گرامي مي باشد .