رستوران باغ آشکده

لذت تجربه انواع آش سنتی و دمنوش ها در فضای سرسبز و متفاوت در رستوران باغ هتل با ظرفیت 100 نفر . ساعت کاری 4 عصر تا 4 بامداد .